"אהבה היא הרבה דברים ואף אחד מהם אינו הגיוני"

ויליאם גולדמן