"אושר הוא לא דבר שמוכן לשימוש, הוא נוצר מתוך המעשים שלנו"

הדלאי לאמה