"אז מה אם הם כועסים?! האינטרס הלאומי שלנו הוא הקובע. אם נעשה דברים או לא נעשה דברים לפי כעסם של הגויים – האינטרס שלנו יסבול. אסור לעשות כך."

מנחם בגין