"אין אנו רוצים להיות בארץ־ישראל יהודי חסות של מופתי או קימאקאם ערבי"

דוד בן גוריון