"אלה שנמצאים בצבא, משרתים את עם ישראל, נכון שכך החוק, אבל הם הולכים, עושים את מלאכתם, מלאכת שמים. שומרים על עם ישראל. על ידי שהם שומרים עלינו, אנחנו יכולים ללמוד תורה, יכולים להתפלל, אם לא היו שומרים עלינו אלה, אנשי צה"ל, מה היינו עושים? אלה הרשעים האלה היו באים 'והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו', היו נותנים לנו מנוחה? שנשב נתפלל ונלמד תורה? לא! אלה הצה"ל הזה עושים חסד עם עם ישראל. 'וחסדי מאתך לא ימוש', כולם אנשי חסד, ה' ישמור צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום, מעתה ועד עולם, יחזרו לביתם לחיים טובים ולשלום. לכן כל אחד צריך להעריך את זה, לא בחינם אנחנו עושים להם 'מי שברך' ביום שבת לפני פתיחת ההיכל לחיילי צה"ל, הם מוסרים את נפשם בשביל זה, כמה מסכנים נהרגים, על יחוד קדושת השם, על יחוד קדושת ארץ ישראל, לכן צריכים להעריך את הדבר הזה, לברך אותם. אם רואים חייל, צריך לנשק אותו, הוא מוסר את עצמו בשביל עם ישראל, נותן לנו ללמוד תורה, נותן לנו להתפלל, אם לא היה הוא הייתי יכול להתפלל?! כל רגע יבואו אנשי החמאס 'מלאה הארץ חמס מפניהם', מה היינו יכולים לעשות? לאיפה נלך?"

הרב עובדיה יוסף