"אל תיקח ללב מיקו, אל תיקח! למה מי שלוקח ללב נשאר נמוך."

יהודה ברקן (צ'רלי) – צ'רלי וחצי