"אם אינך יכול לעשות דברים גדולים עשה דברים קטנים בצורה גדולה."

נפוליאון היל