"אם לארץ נשמה – הרי ירושלים נשמתה של ארץ ישראל."

דוד בן גוריון