"אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה – לא רק בספורט. בהכול."

טל ברודי