"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך"

קארל סנדבורג