"אני באתי מהמחתרת הלוחמת, אני לא מפחד מאף אחד. אנחנו ראינו את המוות לעיניינו כל יום."

מנחם בגין