“אני לא יכולה לתת לכם נוסחה להצלחה, אבל אני יכול לתת לכם את הנוסחה לכישלון: נסו לרצות את כולם“

הרברט בייארד סוופ