"אני מבקש שכולנו, כל יושבי הבית הזה, יזכרו, העם לא משרת אותנו- אנחנו משרתים את העם."

יצחק רבין