"אני מסכים עמך שדרך האמצע בפוליטיקה היא פשוט כלום."

ג'ון אדמס