"אסור לאדם לנסות ולמחוק את העבר רק משום שהוא לא מתאים להווה."

גולדה מאיר