"אפשר לתת בלי אהבה, אבל אי אפשר לאהוב בלי לתת"

איימי קרמייקל