"אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד"

רבי נחמן מברסלב