“אתה לא יכול לטפס על סולם ההצלחה עם הידיים בכיסים”

ארנולד שוורצנגר