"אתם יכולים לתת מבלי לאהוב, אבל אתם לא יכולים לאהוב מבלי לתת."

איימי וילסון קרמייקל