“אתם מגדירים את החיים שלכם. אל תתנו לאנשים אחרים לכתוב לכם את התסריט”