"במקום שאין אנשים – השתדל להיות איש."

פתגמים יהודיים