"בשביל העולם אתה אולי רק אדם אחד, אבל בשביל אדם אחד אתה כל העולם"

ביל ווילסון