"גורל ישראל תלוי בשני דברים: בכוחה ובצדקתה."

דוד בן גוריון