"דורנו מצווה לחרות על לוח לבו שתי אמיתות אכזריות וגורליות: או שנהיה עם אחד – או לא נהיה כלל. או שניישב הארץ – או שנאבד אותה."

דוד בן גוריון