"דרושות עשרים שנים כדי להפוך להצלחה בין לילה."

אדי קנטור