"האדם המצליח, שלא כמשורר, נעשה כזה, ולא נולד כזה."

ג'ון וונאמייקר