"הדבר היחיד שהוא יותר גרוע מלהתחיל ולהיכשל, הוא לא להתחיל בכלל"

סת' גודין