"החיים מצטמצמים או מתרחבים בהתאם לאומץ הלב"

אנאיס נין