"היו לי צרות רבות בחיי, ומקצתן ממש קרו בפועל."

מרק טווין