"היסטוריה לא כותבים, היסטוריה עושים."

דוד בן גוריון