"הכבוד הלאומי הוא הערך הלאומי הגבוה ביותר."

ג'יימס מונרו