"המאמץ משחרר את התגמול שלו באופן מלא רק לאחר שאדם מסרב להפסיק."

נפוליאון היל