"המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע."

מנחם בגין