"העבודה עומדת למלא חלק גדול מחייכם,
והדרך הטובה ביותר להיות מסופקים היא האמונה שאתם עושים עבודה נהדרת.
והדרך היחידה לעשות עבודה נהדרת היא לאהוב את מה שאתם עושים."

סטיב ג’ובס