"העיר ירושלים מוזכרת בתנ"ך מאות פעמים להבדיל אתם יודעים מאיזה ספר אחר… נשמור על ירושלים, נבנה אותה, נטפח אותה. נהוג לברך אחד את השני בברכת ירושלים הבנויה, אנחנו נברך בשנה הבאה בירושלים הבנויה יותר."

בנימין נתניהו