"השפן הקטן שכח לסגור הדלת, הצטנן המסכן וקיבל ג'בג'ובה"

דוד שושן (מיקו) – צ'רלי וחצי