"התחל היכן שאתה נמצא. השתמש במה שיש לך. עשה מה שאתה יכול"

ארתור אש