"זה לא המקום ממנו באת. זה לאן שאתה הולך שנחשב."

אל פיצג'רלד