"חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם …; חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום …; חביבין ישראל, שנתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם."

רבי עקיבא