"יֵדע העם. בשום תנאים לא נרים נשק נגד יהודים יריבים."

מנחם בגין