"יש זכות לערבים בארץ־ישראל, אין זכויות לאומה הערבית בארץ־ישראל"

דוד בן גוריון