"כאן זה לא שיחת קיבוץ ולא מקימים הצבעות, אנחנו עושים מה שהממשלה אומרת לנו לעשות, עכשיו תקפצו הביתה, תגידו יפה שלום למשפחות ותחזרו לעבודה."

רפאל (רפול) איתן