"כל מי שיכוון את מעשה הטרור נגדנו, צריך לדעת כי הוא עלול לשמש מטרה מתאימה עבורנו."

אמנון ליפקין-שחק