"כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל."

רבי נחמן מברסלב