"כשאני עליתי ארצה, לא היה דבר כזה 'עם פלסטינאי'."

גולדה מאיר