"כשיבוא השלום אולי נוכל עם הזמן לסלוח לערבים על שהרגו את בנינו, אבל יהיה לנו יותר קשה לסלוח להם על שאילצו אותנו להרוג את בניהם."

גולדה מאיר