"כששלחתי אנשים לפעילות, כשהייתי רמטכ"ל ובדרגות אחרות, אמרתי להם, אתה הולך לשם, זה יכול להיות אלף קילומטר מפה. אתה הרמטכ"ל בשטח. מה שאתה עושה, אני חותם לך עכשיו שאתה מקבל ממני גיבוי כי אתה שם."

רפאל (רפול) איתן