"לא ייתכן שהמשטרה תיקח את החוק לידיים."

חיים ברזל