"מה טוב בכובע מזכוכית? שלא צריך להרים אותו אם הוא נופל"

אפרים קישון