"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה"

פתגמים יהודיים